برش کیک تقسیم‌بندی منصفانه سهام نوشته‌ی مایک مویر ترجمه‌ی شهاب حشمت ویرایشِ مهدی خسروی

بخش یکم

بخش دوم

فصل ۱

فصل ۲

فصل ۳

فصل ۴

فصل ۵

فصل ۶

فصل ۷

فصل ۸

فصل ۹

فصل ۱۰

فصل ۱۱

فصل ۱۳

فصل ۱۴

فصل ۱۵

بخش سوم

قدرت گرفته از TinyLetter

ما درس کاکائو رو ساختیم تا بتونیم یه تاثیر کوچیکی در فرآیند آموزش داشته باشیم. تو فرآیند تیم‌سازی و کار‌کردن، برش کیک خیلی به ما کمک کرد. خوشحالیم که مایک به ما اجازه داد این ترجمه رو در دسترسی همه قرار بدیم :)