pie!

فصل هفتم: چهارچوب بازیابی

مالکان غایب افرادی هستند که مالک بخشی از شرکت بوده اما دیگر در آن فعالیت نمی‌کنند. این موضوع را گاهی با عنوان سهام مرده می‌شناسیم. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولا از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که تعداد زیادی مالکان غایب دارند، اجتناب می‌کنند. بنابراین شرکت نیاز به مکانیسمی برای احیای سهام یا برش‌هایی دارد که در دست افرادیست که شرکت را ترک کرده‌اند.

همانطور که خواهید دید، ضرایب / نرمال کننده‌ها در مدل برش کیک، منجر به پیامدهایی برای افراد در صورت تصمیمات زیان‌بار آنها در قبال شرکت می‌شود. عکس این مساله در قبال شرکت و افراد نیز صادق است. این پیامدها، منجر به ایجاد حمایتی از هر دو طرف می‌شود و از بسیاری جهات فوت کوزه‌گری است که روش برش کیک را موثرتر و منصفانه‌تر کرده است.

چارچوب بازیابی تقریبا برای هر فردی که قصد ترک شرکت را داشته باشد کاربرد دارد. مجموعه‌ای از استثنائات برای پیمانکاران و مشاوران در این زمینه وجود دارد اما در اغلب موارد در برش کیک، صرف‌نظر از اینکه شخصی موسس، شریک، کارمند یا فرد دیگری باشد، رفتار مشابهی با آنها صورت می‌گیرد. در این بخش، من برای فردی که قصد ترک شرکت را دارد از واژه‌ی کارمند استفاده می‌کنم.

ماهیت جدایی‌ها

احیای برش‌ها، بستگی به ماهیت جدایی و هم وابسته به ماهیت رابطه با فرد است.

چهار دلیل اصلی برای جدایی فرد از شرکت وجود دارد:

  1. اخراج به دلیل خوب
  2. اخراج بدون دلیل خوب
  3. استعفا به دلیل خوب
  4. استعفا بدون دلیل خوب

دلایل جدایی

این شرایط و تعاریف آن‌ها که در ادامه آمده، بسیار مشابه شرایطی است که در قراردادهای استخدام آمریکا ذکر شده است. البته واژگان ممکن است اندکی متفاوت باشد. مثلا اخراج شده به دلیل خوب ممکن است خاتمه خدمت با دلیل گفته شود. در بریتانیا ترک کننده خوب و ترک کننده بد رایج است.

اخراج به دلیل خوب

اخراج شدن به دلیل خوب (که گاهی با دلیل نیز گفته می‌شود)، به این معنی است که رفتار کارمندان منجر به تصمیم مدیریت برای اخراج فرد شده است. مسائل مرتبط با عملکرد فرد رایج‌ترین این رفتارهاست. اما اگر مساله مرتبط با عملکرد باشد، باید به فرد شانس اصلاح رفتار داده شود. من توصیه می‌کنم که حداقل دو اخطار با مشخص کردن شفاف آن عملکرد خاص و آنچه باید برای اصلاح آن انجام شود ارائه شود. منصفانه نیست که فرد بدون شانسی برای اصلاح مسائل مرتبط با عملکرد خود اخراج شود. ضمن اینکه ممکن است فرد نداند که کجای کار را اشتباه کرده است. یا ممکن است نداند که رفتار او چه تاثیری بر کل شرکت گذاشته است.

دلایل خوب دیگر برای اخراج فرد می‌تواند دزدی، آزار جنسی، تهدید همکاران، مصرف مواد و دیگر رفتارهای افراطی باشد.

وقتی یک فرد به دلیل خوبی اخراج می‌شود، این تصمیم تاثیر منفی بر شرکت دارد. در نتیجه، این فرد سهم خود را از برش‌های تخصیص یافته‌ی مشارکت‌های خود از دست می‌دهد. البته منابع، تجهیزات، و مشارکت‌های نقدی انجام شده از این امر مستثنا بوده و مجددا محاسبه می‌شود اما ضرایب آن‌ها اعمال نمی‌شود. بعلاوه، شرکت حق (و نه الزام) به بازخرید سهام به میزان وجه نقد معادل با برش‌های پرداخت نشده را دارد.

در نهایت، کارمند باید تعهد دهد که بطور مستقیم به رقابت با شرکت نپرداخته و منجر به ترک کار بقیه کارمندان نشود. صرف‌نظر از اینکه موضوع عدم رقابت یا عدم تشجیع (تحریک کارمندان برای ترک کار) در قانون کار شما آمده باشد یا نه، منصفانه نیست که فرد پس از اخراج به شرکت‌های رقیب پیوسته یا کارمندان را از شرکت برباید.

در این حالت، حذف ضرایب می‌تواند بعنوان پیامدی منفی برای کارمند بشمار آید. دانستن این پیامد منجر به این می‌شود که کارمندان قبل از لغزش و صدمه به شرکت، یا مشارکت در دیگر رفتارهای منفی، بیشتر به آن بیاندیشند.

اگر بنظر شما این موضوع سختگیرانه است، بیاد بیاورید که شرکت‌های نوپا، کسب‌وکارهای شکننده‌ای هستند و نمی‌توانند آسیب کارمندان غیرمتعهدی که اعمال بد انجام می‌دهند را تحمل کنند.

اخراج شدن بدون دلیل خوب

از سوی دیگر، اگر کارمند بدون تقصیر (یا بی دلیل) اخراج شود، می‌تواند تمامی سهم خود را داشته باشد. شرکت می‌توانید گزینه خرید برش‌ها را در ازای مقدار وجه نقد معادل با برش‌های پرداخت نشده پیشنهاد دهد اما اجباری برای فروش برای کارمند وجود ندارد.

در این حالت، شرکت باید با وضعیت نامطلوب سهام مرده یا خرید برش‌ها با پرداخت مبلغ زیادی روبرو شود. اعمال ضرایب می‌تواند بعنوان پیامدی منفی برای شرکت باشد و تیم مدیریت را ملزم به فکر بیشتر قبل از اخراج بی‌دلیل افراد کند. این موضوع از کارمندان در مقابل تصمیمات اتخاذ شده توسط تیم مدیریت که می‌تواند تاثیر سو بر آینده‌شان داشته باشد، محافظت می‌کند.

من حکایت‌های وحشتناکی درباره حقوق سهام سهیم شنیده و تجربه کرده‌ام که در آن‌ها مدیران، کارمندان را تنها به منظور بازگرداندن سهام اخراج می‌کنند. در بسیاری موارد چنین مبادلاتی کاملا قانونی است اما قانونی بودن دلیلی بر منصفانه بودن نیست. اگر یک تیم مدیریت، بدون دلیلی کارمند را اخراج کند، باید برای روبرویی با پیامدهایی از قبیل جبران زحمات کارمند برای ریسکی که در مشارکت در راه‌اندازی شرکت نوپا متقبل شده آماده شود.

دلایل متعددی وجود دارد که فرد بدون دلیل موجه اخراج می‌شود که از جمله می توان به تغییر در استراتژی، تقلیل نیرو، حذف شغل‌های تکراری، یا حتا اخراج دل‌بخواه اشاره کرد. اغلب مشاغل (حداقل در ایالات متحده) دارای بند قانونی اخراج دلبخواه هستند، یعنی شرکت می‌تواند هر فردی را بدون دلیل، در هر زمانی که بخواهد اخراج کند.

در این حالت شرکت نمی‌تواند از کارکردن افراد برای رقیب جلوگیری کند. منصفانه نیست که هم فرد بی‌دلیل اخراج شود و هم آینده شغلی او محدود شود. اما این به این معنی نیست که فرد می‌تواند پس از اخراج، ایده‌ها و مشتریان شرکت را برباید، بلکه به این معنی است که می‌تواند به بازار رقابت بپیوندد. البته شرکت می‌تواند توافقنامه رازداری را تنظیم کند که بموجب آن، کارمند اخراج شده نمی‌تواند در دوره مشخصی (معمولا یکساله) دیگر کارمندان شرکت را استخدام کند.

استعفا به دلیل خوب

گاهی شرکت بطور مستقیم فرد را اخراج نمی‌کند، بلکه تصمیماتی اتخاذ می‌کند که ضرورتا فرد را مجبور به جدایی می‌کند. این تصمیمات، دلایل معتبری بلحاظ قانونی هستند که چرا فرد درخواست استعفا به دلیل موجه (یا استعفای بادلیل) نموده است که اغلب در قراردادهای استخدام دیده می‌شوند. کارمند مجبور به ترک شرکت نیست، بلکه می‌تواند در صورتی که شرایط کار مطابق با تعهدات آورده شده در قرارداد نباشد، از آن استعفا دهد. البته در صورت ماندن، بعدا نمی‌توان برای استعفا به این دلایل استناد کرد. دلایل خوب شامل موارد زیر است:

  • تغییر نامساعد در عنوان یا مسئولیت‌ها. اگر مدیر ارشد بازاریابی به سرو کننده همبرگر تنزل درجه پیدا کند، فرد دلیل خوبی برای ترک شرکت دارد.

  • تغییر نامساعد در پرداخت‌ها که شامل بقیه افراد همسطح نمی‌شود. اگر تیم مدیریت، حقوق فرد را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد، اما همین کار را با سایر افراد هم‌سطح او انجام ندهد.

  • تغییر مکان شرکت به میزان بیش از ۵۰ مایل از مکان اولیه. فرد ممکن است امکان جابجایی نداشته باشد. افزایش مسافت، بار ناعادلانه‌ای را بر دوش کارمندان می‌گذارد.

  • مرگ یا معلولیت. متاسفانه احتمال اینگونه موارد هم وجود دارد.

  • اتخاذ مدل برش کیک پس از اینکه قرارداد بر اساس تقسیم‌بندی ثابت تنظیم شده است. اگر شما قصد بکارگیری مدل برش کیک را داشته باشید، فرد می‌تواند از این معامله خارج شود. در واقع، هر تغییر غیرمنتظره درباره‌ی سهم فرد می‌تواند دلیل خوبی باشد.

  • تغییرات در وضعیت کیک. این امر در واقع تغییراتی در برنامه پرداخت ایجاد می‌کند.

ترک یک شرکت به دلیل خوب اساسا مانند اخراج شدن بدون دلیل است. کارمند تمامی سهم خود را حفظ می‌کند. شرکت می‌تواند گزینه خرید برش‌ها را با مقدار معادل وجه نقد در ازای برش‌های پرداخت نشده پیشنهاد دهد اما نباید اجباری به فروش برای کارمند وجود داشته باشد. همچنین نباید از کارمند خواسته شود که برای عدم رقابت با شرکت تعهدی بدهد.

در اینجا هم مجددا ضرایب منجر به تحمیل پیامدهایی برای شرکت می‌شود و آنها را وادار می‌کند که درباره تصمیماتی که ممکن است برکارمندان تاثیر بگذارد، بیشتر فکر کنند. البته میتوان یک قرارداد عدم همکاری و رازداری با مشتریان شرکت را چنانچه در بالا گفته شد درخواست نمود.

استعفا بدون دلیل خوب

آخرین دلیل برای جدایی زمانی است که فردی به دلایلی نامرتبط با شرکت قصد ترک آن را دارد. شاید فرد دیگر به چشم‌انداز شرکت باور ندارد، یا اینکه شغل بهتری در جای دیگر یافته است یا شاید برنده لاتاری شده و می خواهد بازنشسته شود. این موارد می‌تواند دلیل خوبی برای افراد باشد ولی برای شرکت نیست. دلیل مهم نیست. افراد در حالی شرکت را ترک می‌کنند که شرکت به آنها نیاز دارد و باید از پیامدهای این تصمیم متضرر شوند و این پیامدها مشابه با اخراج با دلیل است. بنابراین افراد هر برشی را که در ازای مشارکت آن ها تخصیص یافته از دست می‌دهند. البته به استثنای منابع، تجهیزات و مشارکت‌های نقدی که بدون ضریب مجددا محاسبه می‌شوند. ممکن است شرکت در صورتی که پول کافی داشته باشد برش‌ها را خریداری کند و در این حالت بهتر است یک قرارداد عدم رقابت / عدم همکاری امضا شود. این همان پیامدی است که در صورت اخراج با دلیل ایجاد می‌شد. اگر کارمندان تصمیماتی اتخاذ کنند که آثار سو بر شرکت داشته باشد، باید متضرر این پیامدها شوند.

کارمندان وفادار

گاهی یک کارمند وفادار سخت کار می‌کند، اما مجبور به استعفا برای تامین مخارج خود است. درست است که او در حالی که نیاز به وجود او بوده شرکت را ترک کرده، اما بنظر نمی‌رسد گرفتن حق سهم او در اینجا کار درستی باشد. در این موارد من توصیه می‌کنم که فرد ساعات حضور خود را کم کرده اما هنوز بصورت نیمه وقت در شرکت حضور داشته باشد. این کار به او امکان حفظ برش‌ها را داده و به شرکت امکان بهره‌بردن از خدمات او را می‌دهد.

همچنین می‌توان قانونی را اتخاذ کنید مبنی بر اینکه در صورت همکاری به میزان ماه‌های مشخص یا یک درصد از پیش تعیین شده، برش‌ها در صورت استعفای بدون دلیل برای فرد محفوظ بماند. (می‌توانید این درصد را از فرمی که در ابتدای این کتاب آمده و در تنظیمات کیک است، مشخص کنید). این موضوع منجر به ایجاد گزینه‌ای مناسب به منظور حفظ مزایا برای کارمندان خوبی می‌شود که مجبور به ترک هستند. به نظر من بهتر است این تصمیمات برای جدایی عواقبی هم داشته باشد ولی درک می‌کنم که زندگی شخصی افراد همیشه مطابق با کار کردن در یک شرکت نوپا نیست.

من این طرح را برای افرادی که با دلیل خوب اخراج می‌شوند توصیه نمی‌کنم. بهترین کار این است که با فردی که شرکت را بدون دلایل قانع کننده ترک کرده، قطع رابطه کاری کرد.

قیمت خرید سهم

مدل برش کیک به شما می‌گوید که قیمت منصفانه بازخرید چقدر است بطوریکه شما نه بیش از اندازه و نه کمتر از اندازه پرداخت کنید. این قیمت، تعداد برش‌های پرداخت نشده ضرب در نرخ ارز است. بنابراین اگر شریک جدا شده ۱۰۰۰ برش داشته باشد و سرمایه عملکردی شما به دلار است، قیمت بازپرداخت ۱۰۰۰ دلار خواهد بود.

زمانی که شما سهم فردی را می‌خرید که به دلیل خوبی اخراج شده یا بدون دلیل استعفا داده است، اساسا بصورت نقدی و با مشارکت‌های محسوس به آنها پرداخت می‌کنید. سرمایه گذاری زمانی، پولی و دیگر مشارکت‌های آنها جبران نمی‌شود و این امر بدلیل مقصر بودن آنها در جدایی است.

البته، زمانی که شما سهم فردی را می‌خرید که بدون دلیل خوب اخراج شده یا با دلیل خوبی استعفا داده است، باید ریسکی که آنها متقبل شده‌اند جبران شود. پرداخت به این افراد باید معادل با سهم متعارف بازار مشارکتشان ضرب در ضریب آن باشد. به این وسیله، بازپرداخت خوبی انجام می‌شود.

بطور سنتی قیمت‌های بازخرید زمانی مورد مذاکره قرار می‌گیرد که فرد شرکت را ترک کند. در این صورت هر فرد باید ارزش فعلی شرکت نوپا را حدس زده و این امر بطور اجتناب ناپذیری منجر به اختلافاتی درباره ارزش‌گذاری می‌شود. قیمت بازخرید برش کیک نشان‌دهنده نوعی ارزشگذاری نیست. بلکه صرفا نشانگر نوعی توافق منصفانه است.

این حالت غیرمعمول نیست که افرادی که سهم‌شان خریداری شده تنها افرادی باشند که با دریافت چیزی از شرکت خارج می‌شوند. دلیل این امر آن است زمانی که شرکت نوپا سهم این افراد را پرداخت می‌کند، شرکت دیگر نمی‌تواند به کسب‌وکار خود ادامه دهد، و دیگر چیزی برای افراد باقیمانده مانده نمی‌ماند. شاید این امر اجتناب‌ناپذیر باشد اما با کمک برش کیک، هرگز مجبور به پرداخت چیزی بیش از مقدار لازم نیستید.

خرید سهام هنگام کار برای شرکت

در برخی موارد، شرکت می‌تواند پیشنهاد خرید برش از شرکا یا کارمندان را حتی در زمانی که آنها هنوز در شرکت کار می‌کنند بدهد.

اگر شرکت از پول خود برای خرید برش‌های افراد استفاده می‌کند، برشها از بین رفته و کیک باید مجددا برای افراد باقیمانده محاسبه شود که به این معنی است که افراد باقیمانده به درصدهای بیشتری دست می‌یابند. زمانی که فردی برش‌ها را به شرکت پس می‌دهد، بخشی از پول را دریافت کرده و از سهم سود آینده صرفن‌ظر می کند.

پیشنهادات شرکت

اگر شرکت وجه نقد داشته باشد، مدیران می‌توانند پیشنهاد خرید برش‌ها را با نرخ جاری (۱ دلار به ازای هر برش در ایالات متحده) پیشنهاد دهند. بیاد داشته باشید که این امر بدین معنی نیست که برش‌ها ارزشی دارند، بلکه صرفا به معنی جبران ریسکی است که افراد متحمل شده و بعنوان ابزاری برای در نظر گرفتن پولی برای آن‌هاست.

لازم به ذکر است که گرچه من ۱ دلار برای هر برش را پیشنهاد می‌کنم، مطمئنا شرکت می‌تواند مقداری بیشتر یا کمتر را در نظر بگیرد. کارمندان می‌توانند آن را پذیرفته یا رد کنند. شرکت می‌تواند هر پیشنهاد دیگری را نیز ارائه کند اما نمی‌تواند خرید سهم را به کارمندان تحمیل کند.

درخواست کارمند

اگر یک کارمند نیاز به وجه نقد داشته باشد، می‌تواند درخواست خرید سهم خود توسط شرکت را نماید. این امر متفاوت از وقتی است که شرکت چنین پیشنهادی می‌دهد زیرا اگر کارمند درخواست را مطرح کند، اساسا معامله را زیرپا گذاشته و مشارکت‌های همراه با ریسک خود را قطع کرده. اگر شرکت پول داشت، می‌تواند پرداخت‌های یکجا به کارمند را انجام دهد و مشارکت‌های همراه با ریسک کارمند را، که از مشارکت‌های نقدی آغاز می‌شود، به نسبت کل مشارکت‌های همراه با ریسک کاهش دهد. در این حالت مجبور به محاسبه مجدد برش‌ها پس از پرداخت معادل آنها هستید.

گاهی کارمند نیاز به پول دارد و نمی‌تواند ریسک موجود در شرکتهای نوپا را تحمل کند. هیچ اشکالی ندارد و تامین این پرداخت‌ها شرکت را قادر به حفظ کارمندانی می‌کند که در غیراینصورت استعفا خواهند داد.

البته از این موضوع مطمئن شوید که فرد قصد دریافت مبلغ و سپس خروج از شرکت را ندارد. پرداخت به فرد و سپس خروج او از شرکت در روح مدل برش کیک جای ندارد. قبل از انجام پرداخت‌ها یا پرداخت مبالغ معوق تامل کنید یا در چندین قسط این پرداخت‌ها را انجام دهید.

برش‌دهنده‌ی کیک

برای حذف یک شریک، روی ابزار کوچک سمت راست بالای تصویر پروفایل افراد کیک کنید تا کادر محاوره تنظیمات اعضای تیم باز شود. برش‌دهنده‌ی کیک از شما می‌خواهد که شرایط جدایی را مقرر کنید و محاسبات لازم را اعمال نمایید.

برش‌های افراد تا زمانی که خریداری نشوند، در کیک باقی می‌ماند.

برای خرید سهم یک عضو تیم، روی زبانه اختصاری کیک کنید. برش‌دهنده‌ی کیک قیمت خرید را در کنار هر عضو تیم نشان می‌دهد. برای حذف فرد روی نام او و برش‌های او در کیک کلیک کنید.

ممکن است نیاز به محاسبه معاملات با افزودن هزینه خرید سهم برای عضو دیگر تیم یا بیرون کشیدن وجوه از صندوق داشته باشید. برش‌دهنده‌ی کیک این کار را بطور خودکار انجام نمی‌دهد.

بازپس‌گیری حق خود

همانطور که قبلا گفته شد، زمانی که فردی به دلیل خوب استعفا می‌کند یا بدون دلیل اخراج می‌شود، شرکت می‌تواند گزینه خرید برش‌های پرداخت نشده را با احتساب ضرایب به او پیشنهاد بدهد. این موضوع منجر به ارائه بازده خوبی روی سرمایه‌گذاری فرد هم در مشارکت‌های نقدی و هم غیرنقدی می‌شود. اغلب افراد امید دارند که چیزی بیشتر بدست آورند اما ضرایب، منجر به ایجاد بازده عادلانه‌ای متناسب با ریسک می‌شوند.

البته، این موضوع منصفانه نیست که شرکت برش‌ها را خریداری کرده و سپس، بدنبال فروش شرکت با قیمت خیلی بیشتر باشد. اگر معامله‌ای در بازه یکسال از خرید سهم افراد انجام شود که منجر به سود بالاتری شود، باید ما به التفاوت آن به فرد پرداخت شود. این موضوع را پس گرفتن حق خود می‌دانیم و این موضوع، مانع از اخراج افراد توسط مدیران، خرید سهم آن‌ها و سپس فروش شرکت به قیمتی بالاتر می‌شود.

اگر فردی به دلیل خوبی اخراج شده یا بدون دلیل استعفا کرده باشد، این موضوع درباره او صادق نیست. درباره این حق با وکیل برش کیک صحبت کنید.

هشدار

همانطور که من قبلا اشاره کردم، شماری از هشدارهای مهم وجود دارد که می‌تواند بر شیوه رفتار افرادی که قصد جدایی دارند تاثیر بگذارد. بیاد داشته باشید که برش کیک در واقع انجام کار درست در قبال افرادی است که به موفقیت شما کمک کرده‌اند و شفاف سازی برخی مسایل به پیشگیری از سواستفاده‌ی سهوی برخی از افراد از دیگران، اهمیت دارد.

اعضای مشاور هیات مدیره

بدلیل اینکه معمولا مشاوران افرادی موفق هستند که ممکن است معمولا افراد ثروتمندی باشند، حقوق‌های متعارف آن‌ها در بازار بطور غیرمعمولی بالاست. بقدری بالا که در واقع پرداخت چنین نرخ بالایی به آنها امکان پذیر نیست. من توصیه می‌کنم که سقف پرداخت ساعتی آن‌ها را ۲۰۰ برش بر ساعت در نظر بگیرید و از آنها بخواهید که حداقل مشارکت ۱۰ ساعت را داشته باشند. با اینکار، فعالیت آن‌ها از حذف شدن‌هایی که در قسمت قبل مطرح شد، ایمن می‌شود.

مگر در برخی شرایط خاص، شما نمی‌توانید مشاوری را که گزینه برش‌های ساعتی محدود را انتخاب کرده اخراج کنید. در عوض شما صرفا می‌توانید گرفتن مشاوره از آن‌ها را متوقف کرده و به این ترتیب، از پرداخت برش به آنها جلوگیری کنید. البته، در صورت اخراج هم نمی‌توانید برش‌های آنها را حذف کنید. بنابراین درباره اعضای مشاور هیات مدیره بندرت گزینه اخراج با دلیل وجود دارد. مشاوران عموما سهام همراه با ضریب خود را حفظ می‌کنند.

البته اگر آنها بگویند که دیگر قصد ادامه همکاری با شما ندارند، این معادل با استعفای بدون دلیل خوب بوده و شما می‌توانید برش‌های آن‌ها را بازیابی کنید.

اگر مشاور سقف برش را نخواهد، آنگاه شما می‌توانید نرخی را به آنها اختصاص دهید که بطور دقیق‌تری منعکس کننده نرخ بازار باشد، اما در این حالت آن‌ها از مزایای محافظت در مقابل اخراج بهره مند نمی‌شوند.

برش‌دهنده‌ی کیک

برش‌دهنده‌ی کیک امکان اخراج یک مشاور را به شما نمی‌دهد.

سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران خانوادگی و دوستانی که وجهی در صندوق دارند، در واقعیت مادامی که نقش اصلی آن‌ها سرمایه‌گذاری است، نمی‌توانند اخراج شوند. آنها برش‌های خود را همراه ضریب در هر حالت خواهند داشت. شما می‌توانید به آنها پیشنهاد خرید سهم با ضریب ۴ را بدهید (که می‌توانید بازده خوبی ایجاد کند)، اما الزامی برای فروش سهمشان وجود ندارد.

اگر سرمایه‌گذاری بخواهد که پولش را پس بگیرد می‌تواند این درخواست را مطرح کند که این حالت، مانند استعفای بدون دلیل است. در این موارد، شما مجبور به پرداخت به فرد بدون احتساب ضرایب و هر زمان که برایتان مقدور باشد هستید.

پیمانکاران

اگر شما با یک پیمانکار که قبلا توضیح داده شد همکاری می‌کنید، قوانین اخراج دیگر صادق نیستند. مادامی که برش‌هایی به پیمانکار تخصیص یافته است نمی‌توانید آنها را اخراج کرده یا برش‌ها را برگردانید.

البته می‌توانید در صورت امکان، برش‌ها را بازخرید کرده یا در صورت درخواست، همانطور که پیشتر گفته شد به آنها مبالغی را پرداخت کنید.

اجاره و حق امتیاز

اگر حق امتیاز یک مالکیت معنوی به نام شریکی است که از شرکت جدا شده است، همچنان برش‌هایی به او تعلق می‌گیرد مگر اینکه شرکت این حق امتیاز را بصورت نقدی پرداخت کرده باشد.

بطور مشابه، اگر شریکی که همکاری با او قطع شده صاحب امکاناتی درون شرکت باشد، سهم او حفظ می‌شود مگر اینکه شرکت در قبال این امکانات شروع به پرداخت اجاره کند.

جمع‌بندی

زمانی که فردی از شرکتی جدا می‌شود، شاید بهترین گزینه برای شرکت بازخرید آن سهام در صورت امکان به منظور پرهیز از بوجود آمدن مالک غایب یا سهام مرده باشد.

ضرایب مدل برش کیک، منجر به ایجاد پیامدهایی برای طرف مقصر می‌شود. اگر شرکت تصمیماتی اتخاذ کند که تاثیر منفی بر آینده‌ی کارمند داشته باشد، نتیجه آن استعفای افراد به دلیل خوب یا اخراج بدون دلیل خوب است. در این حالت، بازگرداندن سهم آن‌ها برای شرکت گران تمام می‌شود و شرکت نمی‌تواند آنها را مجبور به فروش کند یا انتظار داشته باشد که کارمندان توافقنامه عدم رقابت را امضا کنند. در این موارد، کارمند تمامی برش‌ها را در اختیار داشته و شرکت می‌تواند بازخرید آن‌ها را پیشنهاد کند اما کارمندان نباید مجبور به فروش آن شوند. بعلاوه، باید تمهیداتی ایجاد شود که در صورتی که شرکت در ظرف یکسال به قیمتی بالاتر فروخته شد، حق کارمندان از فروش آن به آن‌ها داده شود.

برعکس، اگر کارمند تصمیماتی اتخاذ کند که تاثیر منفی روی آینده شرکت داشته باشد، نتیجه آن اخراج با دلیل خوب یا استعفا بدون دلیل خوب است. در این موارد، کارمندان سهم خود را از دست می‌دهند بغیر از مواردی که مشارکت‌هایشان بصورت تجهیزات، منابع، و وجه نقد باشد که مجددا بدون احتساب ضرایب محاسبه می‌شود. بعلاوه، شرکت باید از کارمند انتظار داشته باشد که به توافقات عدم رقابت پایبند باشد. اگر شرکت پولی داشته باشد، می‌تواند آنها را مجبور به فروش سهم خود بدون امکان پرداخت اضافی در صورت فروش شرکت به قیمتی بالاتر کند.

در همه موارد، شرکت باید از کارمندان انتظار داشته باشد که به توافقات عدم همکاری که آنها را ملزم به عدم اغوای دیگر کارمندان شرکت می‌کند، پایبند باشد.